เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106000
หมายเลขทรัพยากรi00239603
บาร์โค้ดARIT00009054
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม5