เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104030
หมายเลขทรัพยากรi00237606
บาร์โค้ดARIT00008178
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1