เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104030
หมายเลขทรัพยากรi00237103
บาร์โค้ดARIT00007827
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า28 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0