เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100509
หมายเลขทรัพยากรi00237545
บาร์โค้ดARIT00007652
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1