เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099798
หมายเลขทรัพยากรi00237544
บาร์โค้ดARIT00007651
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1