เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103795
หมายเลขทรัพยากรi00236452
บาร์โค้ดARIT00007420
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า11 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2