เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103799
หมายเลขทรัพยากรi00236434
บาร์โค้ดARIT00007418
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า11 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0