เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103768
หมายเลขทรัพยากรi00236311
บาร์โค้ดARIT00007368
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า8 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม9