เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103768
หมายเลขทรัพยากรi00236310
บาร์โค้ดARIT00007367
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า8 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม9