เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104482
หมายเลขทรัพยากรi00236098
บาร์โค้ดARIT00007295
เล่ม4
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า3 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2