เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104482
หมายเลขทรัพยากรi00235674
บาร์โค้ดARIT00007172
เล่ม4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า19 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0