เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104482
หมายเลขทรัพยากรi00235670
บาร์โค้ดARIT00007170
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า19 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3