เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101688
หมายเลขทรัพยากรi00231231
บาร์โค้ดARIT00006861
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า17 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1