เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103838
หมายเลขทรัพยากรi00236093
บาร์โค้ดARIT00006804
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า2 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0