เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104139
หมายเลขทรัพยากรi00234888
บาร์โค้ดARIT00006707
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า6 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0