เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104100
หมายเลขทรัพยากรi00234792
บาร์โค้ดARIT00006684
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม7