เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103717
หมายเลขทรัพยากรi00232565
บาร์โค้ดARIT00006617
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า14 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0