เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103590
หมายเลขทรัพยากรi00234609
บาร์โค้ดARIT00006458
เล่ม3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุดประชาคมอาเซียน
วันที่นำเข้า3 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0