เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103590
หมายเลขทรัพยากรi00234607
บาร์โค้ดARIT00006456
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุดประชาคมอาเซียน
วันที่นำเข้า3 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0