เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104030
หมายเลขทรัพยากรi00234629
บาร์โค้ดARIT00006356
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า3 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0