เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104030
หมายเลขทรัพยากรi00234628
บาร์โค้ดARIT00006355
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า3 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0