เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103408
หมายเลขทรัพยากรi00232355
บาร์โค้ดARIT00006098
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า8 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1