เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103371
หมายเลขทรัพยากรi00232325
บาร์โค้ดARIT00006084
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า8 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1