เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103371
หมายเลขทรัพยากรi00232324
บาร์โค้ดARIT00006083
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า8 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0