เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101745
หมายเลขทรัพยากรi00231059
บาร์โค้ดARIT00005831
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1