เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099968
หมายเลขทรัพยากรi00229693
บาร์โค้ดARIT00005576
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1