เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101140
หมายเลขทรัพยากรi00229663
บาร์โค้ดARIT00005549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า3 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0