เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102603
หมายเลขทรัพยากรi00229645
บาร์โค้ดARIT00005513
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า3 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0