เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099888
หมายเลขทรัพยากรi00229743
บาร์โค้ดARIT00005503
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า4 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1