เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099900
หมายเลขทรัพยากรi00229732
บาร์โค้ดARIT00005497
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า4 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3