เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099944
หมายเลขทรัพยากรi00229722
บาร์โค้ดARIT00005487
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า4 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0