เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099830
หมายเลขทรัพยากรi00229601
บาร์โค้ดARIT00005404
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า3 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0