เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103176
หมายเลขทรัพยากรi00231309
บาร์โค้ดARIT00005315
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า18 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0