เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102902
หมายเลขทรัพยากรi00230316
บาร์โค้ดARIT00004919
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า19 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0