เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101848
หมายเลขทรัพยากรi00228170
บาร์โค้ดARIT00004295
เล่ม1-2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า16 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0