เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00101848
หมายเลขทรัพยากรi00228169
บาร์โค้ดARIT00004294
เล่ม1-2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า16 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0