เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099798
หมายเลขทรัพยากรi00227692
บาร์โค้ดARIT00004166
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า1 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1