เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100586
หมายเลขทรัพยากรi00225857
บาร์โค้ดARIT00003873
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า15 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0