เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100944
หมายเลขทรัพยากรi00226694
บาร์โค้ดARIT00003766
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า29 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0