เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099198
หมายเลขทรัพยากรi00225371
บาร์โค้ดARIT00003637
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า2 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3