เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099198
หมายเลขทรัพยากรi00225370
บาร์โค้ดARIT00003636
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า2 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม5