เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099883
หมายเลขทรัพยากรi00226461
บาร์โค้ดARIT00003540
เล่ม4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า24 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0