เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099883
หมายเลขทรัพยากรi00226460
บาร์โค้ดARIT00003539
เล่ม3
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า24 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0