เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100842
หมายเลขทรัพยากรi00226487
บาร์โค้ดARIT00003504
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า24 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0