เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100744
หมายเลขทรัพยากรi00226224
บาร์โค้ดARIT00003440
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า23 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0