เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100797
หมายเลขทรัพยากรi00226400
บาร์โค้ดARIT00003427
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า24 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0