เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100797
หมายเลขทรัพยากรi00226399
บาร์โค้ดARIT00003426
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า24 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0