เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100508
หมายเลขทรัพยากรi00225630
บาร์โค้ดARIT00003424
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3