เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100508
หมายเลขทรัพยากรi00225629
บาร์โค้ดARIT00003423
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0