เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100488
หมายเลขทรัพยากรi00225596
บาร์โค้ดARIT00003417
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า8 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0